Kuntalaiset!

Kaupunkimme elää mielenkiintoisia aikoja. Väestö vähenee, mutta pidot eivät juurikaan parane. On erityisen hyvä, että kaupungin johdossa mietitään kuntalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Esimerkkinä, ettei veroprosenttia nosteta, ainakaan vielä. Nämä ovat moninaisia ja joskus vaikeaselkoisia päätöksiä kuntalaisille.

Kuntalaisten kannalta hyvin tärkeä kohde urheilutalo ja uimahalli ovat tulleet elinkaarensa päähän, korjaaminen ei kannata. Imatran perussuomalaiset ovat saaneet runsaasti kuntalaispalautetta etenkin mahdollisesti uusien tilojen sijoittamisesta, kuinka se voitaisiinkaan toteuttaa kuntalaisia riittävästi kuullen?

Tilojen sijoittamiselle löytyy varmasti useita näkemyksiä, onko urheilutalon ja uimahallin paikka Vuoksen varressa tai Ukonniemen liikuntapaikkojen läheisyydessä. Vai sijoitetaanko rakennettavat tilat sekä Vuoksen varteen että Ukonniemeen?

Kuntalaisilla ja päättäjillä ei ole vielä tiedossaan mitä kaikkea tuleviin ja toivottavasti muuntojoustaviin komplekseihin voitaisiin sijoittaa tai mihin ne rakennettaisiin? Toivottavasti tuolla tehtävällä päätöksellä saadaan synergiaetuja käyttäjäkunnalle.

Imatran perussuomalaisten mielestä asiasta tulisikin avata laaja kuntalaiskeskustelu, jonka tulokset tulisi huomioida tulevaa päätöstä tehdessä.

Tulevan investointipäätöksen tulisikin olla lähtökohtaisesti epäpoliittinen sekä kuntalaisia palveleva – ei poliittisia ihanteita.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa