Syyskuu 2022

Arvoisat seuraajamme!

Tänään 12.9 pidetyssä valtuuston kokouksessa salissa luettiin kolme Imatran PS:n valtuustoryhmän aloitetta. Kahden aloitteen valmistelijana on Vesa Julin ja yksi jonka valmistelijoina on Timo Härkönen ja Joni Salmi.

Vesa Julinin valmistelemassa ensimmäisessä aloitteessa vaaditaan poikien oppimistulosten parantamista, kehityksen seuraamista ja raportointia.
Toisessa Julinin valmistelemassa aloitteessa halutaan kiinnittää huomiota Kansainvälisen poikienpäivään Imatran kouluissa.
” Saamani kansalaispalautteen ja omien havaintojeni mukaan Imatran kouluissa vallitsee epätasa-arvo tyttöjen päivän ja poikien päivän viettämisen suhteen.”

Joni Salmen ja Timo Härkönen valmistelemassa aloitteessa Imatran kaupungin halutaan kartoittavan mahdollisuuden avata ystävyyskaupunkisuhde Ukrainaan.

Lisäksi Milla Eerola otti napakasti kantaa ja halusi muistuttaa muita päättäjiämme, että jos jotain tehdään niin tehdään se kerralla kunnolla.

Eerola: ” Jos jotain tehdään niin tehdään se sitten kunnolla, ettei jälkikäteen tarvitse korjailla ja paikkailla tekeleitä.
Puheeni tänään valtuustossa koskien Karhumäen urheilukentän katsomon kattamista ja uusien pukutilojen rakentamista:
“Esityslistassa olevaa käsittelyhistoriaa lukiessani pistin merkille kohdan, jossa kerrotaan Karhumäen kentän peruskorjauksesta seuraavasti:
Karhumäen urheilukenttä peruskorjattiin vuosien 2017-2019 aikana. Samassa yhteydessä uusittiin katsomorakenteet ja tehtiin varaukset katsomon kattamista varten. Kustannussyistä katsomon kattaminen ei toteutunut tällöin. Myöskään rajallisia määrärahoja ei käytetty puku/huoltotilojen uusimiseen.
Tästä päästään Mansikkalan koulun rakennus/jälkikorjaus asiaan. Siellä säästettiin kustannussyistä rakennusvaiheessa pieniä summia, joita nyt paikkaillaan moninkertaisilla summilla.
Samoin on ollut Karhumäen katsomon peruskorjauksessa ja pukutilaratkaisuissa.Väärissä paikoissa väärään aikaan tehdyt pienet säästöt eivät kanna suurta hedelmää, vaan jälkikäteen vievät moninkertaisia summia budjetista. Kuten tässäkin tapauksessa katsomon kattaminen nyt on moninkertaisesti kalliimpaa kuin aiemmassa peruskorjausvaiheessa. Samoin on pukutilojen kustannustenlaita.
Toivon kovasti, että tämän valtuustokauden jälkiä ei tarvitsisi seuraavan valtuuston paikkailla vaan, jos tehdään jotain, tehdään se kunnolla, eikä säästetä väärissä epäolennaisissa kohdissa.
Vaikka rakennuskustannukset ovat hurjassa nousussa, puollan kuitenkin Karhumäen kentän katsomon kattamista sekä puku-ja huoltotilojen rakentamista, sillä rakennuskustannukset eivät tulevina vuosina tule suurella todennäköisyydellä laskemaan.”

Samuli Saarela kertoi mahdollisesta säästövaihtoehdosta, jolla säästettäisiin 1.6 miljoonaa euroa, mikäli tyytyismme pelkistettyyn moduliratkaisuun Karhumäen stadionin pukutilaratkaisussa. Hän esitti kommenttinsa satiirisen humoristisesti, mutta ei onnistunut pilaamaan sillä muiden iltaa vaikka niin omin sanoin koettikin tehdä.

Katso video ja kommentit linkistä.
Milla Eerolan puheenvuoro ajassa: 44:13 ja Samuli Saarelan: 59:47.

Hyvä meijän valtuustoryhmä! ✌️🇫🇮

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa